Bóng ma gây nên hàng triệu cái chết thời Trung cổ

Cái Chết Đen – một trong những thảm họa tồi tệ nhất được ghi lại trong lịch sử – căn bệnh gây chết người hoành hành khắp châu Âu, thay đổi mãi mãi nền kinh tế và xã hội của họ. Lúc bấy giờ nhiều người cho rằng bệnh dịch hạch này là sự “trừng ...