Bí thư Thái Bình chỉ đạo lập chuyên án điều tra việc chống đối tại trạm thu phí Tân Đệ

Bí thư Thái Bình chỉ đạo lập chuyên án điều tra việc chống đối tại trạm thu phí Tân Đệ

Cộng đồng mạng 9-08-2018, 17:09

“Bảo đảm Trạm thu phí Tân Đệ phải được hoạt động bình thường do đã được luật pháp bảo hộ trên cơ sở là các hợp đồng