Auto Chess phát sinh lỗi nghiêm trọng sau bản update mới nhất

Auto Chess phát sinh lỗi nghiêm trọng sau bản update mới nhất

Game Online 26-02-2019, 14:40

Riki, Death Prophet và Mirana vừa mới được thêm vào Dota Auto Chess thông qua bản update đêm qua (25/02). Cùng với