Auto Chess VNG Lite được VNG phát hành dành cho máy cấu hình thấp

Phiên bản Auto Chess VNG Lite sẽ được VNG ra mắt cộng đồng game thủ Việt, hướng đến nhóm người chơi có máy cấu hình thấp.