Biểu tượng logo của Audi có thể sẽ sớm được thay thế

Biểu tượng logo của Audi có thể sẽ sớm được thay thế

Tin Ô tô 17-10-2018, 09:35

Biểu tượng 4 vòng tròn lồng vào nhau của Audi là một trong những logo dễ nhận biết nhất trong ngành công nghiệp ô tô.