Aston Martin đang kỷ niệm sự hợp tác của mình với Henley Regatta bằng một phiên bản DB11 đặc biệt

Aston Martin đang kỷ niệm sự hợp tác của mình với Henley Regatta bằng một phiên bản DB11 đặc biệt

Tin Ô tô 28-06-2017, 13:26

Chiếc xe được hoàn thành trong màu Diavolo Red độc quyền với mái màu Satin Scintilla Silver và sở hữu một trong hai gói

Aston Martin ra mắt phiên bản độc nhất DB11 Henley Royal Regatta

Aston Martin ra mắt phiên bản độc nhất DB11 Henley Royal Regatta

Tin Ô tô 28-06-2017, 06:52

DB11 Henley Regatta mới được thiết kế bởi đội thiết kế Aston Martin, sử dụng những tùy chọn mới được tung ra gần đây