Apple đang muốn mua lại mảng sản xuất modem của Intel

Apple đang muốn mua lại mảng sản xuất modem của Intel

Tin tức ICT 12-06-2019, 15:00

Tất nhiên, việc tiến tới chế tạo modem 5G riêng không hề dễ dàng, nó cần thời gian, cần 1 nguồn lực lớn. Vì vậy báo cáo