Apple Watch sẽ hiển thị mã xác minh Apple ID trên watchOS 6

Apple Watch sẽ hiển thị mã xác minh Apple ID trên watchOS 6

Thiết bị số 11-06-2019, 08:10

Khi bạn hoặc người khác đăng nhập vào tài khoản Apple ID của bạn trên thiết bị hoặc trình duyệt mới, Apple Watch sẽ đưa