Apple có thể đang phát triển thiết bị đeo thực tế tăng cường

Apple có thể đang phát triển thiết bị đeo thực tế tăng cường

Tin tức ICT 3-09-2019, 10:50

Đi sâu vào mã nguồn iOS 13, các chuyên gia của MacRumors phát hiện thêm chế độ nói về cảnh quan là 'views' và 'scenes',