Bất ngờ: Apple yêu cầu các nhà sản xuất giảm sản lượng iPhone X

Bất ngờ: Apple yêu cầu các nhà sản xuất giảm sản lượng iPhone X

Điện thoại 26-09-2017, 05:45

iPhone X dự kiến sẽ có doanh số cao, bởi rất nhiều người đang mong chờ một chiếc iPhone thay đổi thực sự cả bên trong