Apple giới thiệu tính năng mới thay thế các Emoji nhàm chán trên iPhone X

Apple giới thiệu tính năng mới thay thế các Emoji nhàm chán trên iPhone X

Điện thoại 13-09-2017, 01:14

Emoji xưa rồi, nay Apple giới thiệu tính năng mới hay ho hơn có tên gọi là Animoji được tích hợp trên iPhone X.