Apple Safari đang có lập trường mạnh mẽ chống lại các công ty theo dõi người dùng trên web

Apple Safari đang có lập trường mạnh mẽ chống lại các công ty theo dõi người dùng trên web

Tin tức ICT 16-08-2019, 15:50

WebKit là công cụ kết xuất của mọi phiên bản Safari. Nó là trái tim của trình duyệt này vì vậy những thay đổi được thực