Đơn đặt hàng linh kiện cho dòng iPhone 12 đã được Apple giải quyết xong

Đơn đặt hàng linh kiện cho dòng iPhone 12 đã được Apple giải quyết xong

Tin tức ICT 21-05-2020, 20:55

Theo một số nguồn đáng tin cậy, dòng iPhone 12 bao gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max,