Thông số kỹ thuật và hình ảnh thực tế của Fujifilm X-A5

Thông số kỹ thuật và hình ảnh thực tế của Fujifilm X-A5

Máy ảnh số 31-01-2018, 07:40

Chúng ta đã có các thông tin về những chiếc máy ảnh không gương lật mới của Fujifilm như X-A5, X-A20 hay chiếc X-H1 sắp