Xử phạt hơn 144.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Xử phạt hơn 144.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cộng đồng mạng 2-04-2018, 07:20

Bên cạnh đó, thành phố kiến nghị Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công hoàn thành các dự án do Bộ đầu tư trên