6 kịch bản có thể xóa sổ nền văn minh nhân loại

6 kịch bản có thể xóa sổ nền văn minh nhân loại

Cộng đồng mạng 26-10-2017, 07:08

Bão Mặt Trời, hố đen, chiến tranh hạt nhân… là những hiểm họa tự nhiên và nhân tạo có thể chấm dứt nền văn minh nhân