Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021 của Thái Nguyên

Những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính CCHC đã được ghi nhận ở kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2020. Theo đó, Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019 và tăng 6 bậc so với

Bình Dương hiện thực hóa nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2020, Bình Dương xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực phía

"Phải xuất bản được những cuốn sách xứng tầm trở thành nhận thức chung của cả xã hội"

Trong thời gian tới, Bộ TTTT tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Chính phủ tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Bước vào những tháng còn lại của năm 2021, tình hình trong nước và quốc tế có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp, diễn biến khó lường Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe, đời