Điểm danh những mẫu Android TV từ cao cấp đến phổ thông của Sony

Điểm danh những mẫu Android TV từ cao cấp đến phổ thông của Sony

Thiết bị số 7-09-2019, 12:10

Thuộc dòng Master series, OLED A9G là TV cao cấp nhất của Sony bán tại Việt Nam trong 2019, giá từ 66,9-210 triệu đồng.