5 máy tính cơ quan nhà nước tại TP.HCM nhiễm WannaCry

5 máy tính cơ quan nhà nước tại TP.HCM nhiễm WannaCry

Điện thoại 22-09-2017, 12:52

5 máy tính của cơ quan nhà nước tại TP.HCM bị nhiễm WannaCry. Ngoài ra, có 2 máy tính khác đã bị ransomware mã hóa dữ liệu.