Phiên bản iPadOS 13.5 có nhiều tính năng và thay đổi thú vị người dùng iPad nên cài đặt

Phiên bản iPadOS 13.5 có nhiều tính năng và thay đổi thú vị người dùng iPad nên cài đặt

Máy tính bảng 22-05-2020, 15:48

Phiên bản iPadOS 13.5 mang đến những nâng cấp hữu ích trong đại dịch COVID-19. Bản cập nhật bao gồm một tinh chỉnh nhỏ