Hướng dẫn sử dụng MacBook một cách tiện dụng nhất

Hướng dẫn sử dụng MacBook một cách tiện dụng nhất

Thủ thuật 9-05-2020, 09:00

Việc shutdown sẽ khiến bạn chờ lâu hơn ở lần kế tiếp cần dùng máy tính, thay vào đó chỉ cần nhấn nút Sleep (với Mac để