LMHT: 4 vị tướng bỗng nổi lên nhưng một thế lực nhờ CKTG tại máy chủ Việt Nam

LMHT: 4 vị tướng bỗng nổi lên nhưng một thế lực nhờ CKTG tại máy chủ Việt Nam

Thế giới Games 25-09-2017, 09:09

Dù chỉ là test tướng nhưng nhờ thế mà tỉ lệ chọn của những vị tướng này tăng lên thấy rõ