LMHT: 4 vị tướng bỗng nổi lên như một thế lực nhờ CKTG tại máy chủ Việt Nam

LMHT: 4 vị tướng bỗng nổi lên như một thế lực nhờ CKTG tại máy chủ Việt Nam

Thế giới Games 25-09-2017, 16:13

Dù chỉ là test tướng nhưng nhờ thế mà tỉ lệ chọn của những vị tướng này tăng lên thấy rõ