Chi tiết về 4 chế độ cơ bản M, S A, P trên mỗi chiếc máy ảnh

Chi tiết về 4 chế độ cơ bản M, S A, P trên mỗi chiếc máy ảnh

Máy ảnh số 27-03-2020, 10:26

Đây là những điều khó hiểu nếu bạn chưa quen với nhiếp ảnh, tuy nhiên đây sẽ là các chế độ cơ bản khi bạn làm quen với