Bắt đầu từ tháng 6/2017, 3 quy định mới về ô tô, xe máy sẽ có hiệu lực

Bắt đầu từ tháng 6/2017, 3 quy định mới về ô tô, xe máy sẽ có hiệu lực

Xe cộ / Tin Ô tô 31-05-2017, 16:50

Từ đầu tháng 6/2017, theo quy định của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, thì người khuyết tật sẽ được thi lấy bằng lái xe,