3 phiên bản Galaxy S10 đạt chứng nhận của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc

3 phiên bản Galaxy S10 đạt chứng nhận của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc

Điện thoại 9-10-2018, 21:01

Cụ thể, CMIIT đã chứng nhận ba mẫu Galaxy S10 mang mã model - SM-G9700, SM-G9730 và SM-G9750. Chứ số '0' ở cuối cho