Khắc phục lỗi

Khắc phục lỗi "Topanga" cho những ai đã dùng bản Electra RC 1.3 leak

Thủ thuật 6-03-2018, 16:07

Do vẫn còn khá nhiều bạn phản hồi với mình về việc sửa lỗi 'Error: topanga' theo hướng dẫn ở bài viết trước không thành