Bạn không bỏ nhiều tiền để mua điện thoại cao cấp

Bạn không bỏ nhiều tiền để mua điện thoại cao cấp

Điện thoại 30-07-2018, 23:05

Phần lớn chỉ cần điện thoại để chơi game cơ bản, vào mạng hay chụp ảnh. Tất nhiên, các thiết bị cỡ 1.000 USD như iPhone