3 lý do có thể khiến SEC phê duyệt Bitcoin ETF vào tháng tới

3 lý do có thể khiến SEC phê duyệt Bitcoin ETF vào tháng tới

Tiền điện tử 13-07-2018, 09:05

Nói cách khác, ngày dự kiến ​​để SEC đưa quyết định là Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 (hoặc có thể gia hạn thêm 45 ngày),