3 lí do vì sao Bitcoin đã là vị vua của tiền điện tử từ khi được khai sinh

3 lí do vì sao Bitcoin đã là vị vua của tiền điện tử từ khi được khai sinh

Tiền điện tử 18-07-2018, 20:30

“Nó [Bitcoin] có thể sẽ mang một ý nghĩa gì đó trong trường hợp trở thành trào lưu được tiếp nhận. Nếu có đủ người cũng