3 lí do bạn nên biết về OmiseGo (OMG) trong năm 2018

3 lí do bạn nên biết về OmiseGo (OMG) trong năm 2018

Tiền điện tử 12-06-2018, 08:46

Với việc OmiseGo phát triển được plasma network của họ vào cuối năm 2018 thì đây là một trong những sự kiện đáng mong