3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ (Cont.)

3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ (Cont.)

Tiền điện tử 7-07-2018, 10:55

Đây là một hình thái kiếm lợi khác trong việc thao túng trị trường của “ông kẹ” cá voi, nhưng điều này chỉ được được

3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ

3 kiểu trader trên thị trường tiền ảo làm tài khoản của bạn thua lỗ

Tiền điện tử 5-07-2018, 15:01

Khi một nhà đầu tư muốn giành được chiến thắng trên thị trường đồng nghĩa với việc một nhà đầu tư khác sẽ phải thua