Xiaomi Mi Notebook Air 2 13.3 inch lộ diện kẻ thù của Macbook Air

Xiaomi Mi Notebook Air 2 13.3 inch lộ diện kẻ thù của Macbook Air

Máy tính 12-06-2017, 14:52

Kế thừa thành công của Notebook Air 1, Xiaomi Mi sẵn sàng chuẩn bị cho ra mắt phiên bản 2 - được đánh giá là kẻ thù của