iOS 11.3 cho phép YouTube phát nhạc ngay cả khi khóa màn hình

iOS 11.3 cho phép YouTube phát nhạc ngay cả khi khóa màn hình

Tin tức ICT 4-04-2018, 21:41

Trước đến nay, việc phát clip YouTube trên điện thoại khi khoá màn hình có chỉ có thể thực hiện khi root hay jailbreak