Việc mở khóa sign iOS 10.3.3 cho iPhone 5s có phải là một

Việc mở khóa sign iOS 10.3.3 cho iPhone 5s có phải là một "cú lừa''?

Tin tức ICT 31-03-2019, 16:30

Trên thực tế, Apple rất hiếm khi signing lại một phiên bản và gần như chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn khi