3 chiếc điện thoại cơ bản và 2 chiếc smartphone mới của Nokia hướng đến đối tượng nào?

3 chiếc điện thoại cơ bản và 2 chiếc smartphone mới của Nokia hướng đến đối tượng nào?

Điện thoại 13-09-2019, 16:10

Chiếc Nokia 2720 Flip được làm mới lại từ chiếc 2720 fold nắp gập ngày xưa, giờ có thêm một số nét hiện đại nhìn khá là