Xuất hiện một số hình ảnh thực tế của Galaxy A50

Xuất hiện một số hình ảnh thực tế của Galaxy A50

Điện thoại 31-01-2019, 06:40

Sau khi các báo cáo độc quyền về các tính năng chính của Samsung Galaxy A50 được công bố vài ngày trước, một số hình