Có 3 cách chính để bạn cài ứng dụng vào Windows

Có 3 cách chính để bạn cài ứng dụng vào Windows

Thủ thuật 19-11-2017, 07:55

Cách thứ nhất, chạy file cài đặt dạng *.exe do nhà phát triển cung cấp. Cách thứ hai, copy file chạy vào một chỗ lưu