Panasonic P55 Max: giá 132 USD có pin 5.000 mAh, Android 7, 3 GB RAM, màn hình chống chói

Panasonic P55 Max: giá 132 USD có pin 5.000 mAh, Android 7, 3 GB RAM, màn hình chống chói

Điện thoại 17-07-2017, 20:51

Với dung lượng pin siêu cao cùng với độ phân giải màn hình 720p, Panasonic P55 Max hoàn toàn có thể trụ được ít nhất từ