iOS 11.3 đầu tiên đã được phát hành dưới dạng Developer Beta, cập nhật ngay nào!

iOS 11.3 đầu tiên đã được phát hành dưới dạng Developer Beta, cập nhật ngay nào!

Tin tức ICT 25-01-2018, 06:29

iOS 11.3 còn đi kèm một số thay đổi, ví dụ như các music video sẽ được làm cho to hơn và rõ hơn trong Apple Music, bộ