Mô hình SOS là gì? Cách thực hiện mô hình SOS chỉ với 3 bước đơn giản

Mô hình SOS là gì? Cách thực hiện mô hình SOS chỉ với 3 bước đơn giản

Thương mại điện tử 1-11-2018, 17:35

SOS là gì? SOS là 3 chữ cái viết tắt của Survey (Khảo sát), Optimize (Tối ưu hóa) and Smooth (Loại bỏ rào cản), cũng