Cách sử dụng iOS 10 – 10.3.3 64 bit ngay trên trình duyệt Safari

Cách sử dụng iOS 10 – 10.3.3 64 bit ngay trên trình duyệt Safari

Thủ thuật 8-09-2018, 23:24

Đã một tháng sau khi phiên bản Jailbreak trên thiết bị 64-bit chạy iOS 10 của Meridian được công bố, tuy nhiên để thuận