Những ứng dụng giúp bạn có thể nghe 2 bài hát yêu thích trên một iPhone

Những ứng dụng giúp bạn có thể nghe 2 bài hát yêu thích trên một iPhone

Thủ thuật 24-07-2020, 09:15

SplitCloud Double Music Player sẽ chia màn hình iPhone ra thành hai phần bằng nhau. Mỗi phần sẽ có một trình phát nhạc riêng. Cách thức hoạt động của ứng dụng rất đơn giản. Bạn mở ứng dụng và bấm nút hình kính lúp trên một trong hai trình phát nhạc.