28 ngày Châu Âu du ký (phần 2): Metro tuyệt vời, bị dàn cảnh móc iPhone ở Paris

28 ngày Châu Âu du ký (phần 2): Metro tuyệt vời, bị dàn cảnh móc iPhone ở Paris

Tin Ô tô 5-08-2018, 11:05

Với kiến thức đã tìm hiểu và trang bị được cùng chiếc điện thoại di động cài đầy đủ các app ứng dụng phục vụ chuyến đi,