Trên tay D-Link DCS-2630L: camera WiFi góc rộng 180 độ

Trên tay D-Link DCS-2630L: camera WiFi góc rộng 180 độ

Thiết bị số 28-03-2016, 05:46

Hầu hết các camera WiFi trên thị trường hiện nay đều có góc nhìn khá hẹp, rộng cũng chỉ 130 độ nhưng D-Link DSC-2630L lại là một sản phẩm ấn tượng hơn rất nhiều với góc rộng 180 độ...