Samsung T5: SSD mới, chỉ có 1 cổng USB-C, giá từ 130 USD, 256 GB đến 2 TB

Samsung T5: SSD mới, chỉ có 1 cổng USB-C, giá từ 130 USD, 256 GB đến 2 TB

Thiết bị số 16-08-2017, 08:21

Samsung T5 có các mức dung lượng 256 GB, 500 GB, 1 TB và 2 TB. Giá lần lượt 130 USD, 200 USD, 400 USD và 800 USD. T5