Soi nhanh VinFast Lux SA2.0 giá từ 1,250 tỷ đồng

Soi nhanh VinFast Lux SA2.0 giá từ 1,250 tỷ đồng

Tin Ô tô 26-11-2018, 06:20

VinFast Lux Lux SA2.0 giá từ 1,250 tỷ đồng, giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 1,430 tỷ đồng, tại TP. HCM khoảng 1,390 tỷ