250 game trên Google Play Store đính kèm phần mềm giám sát thói quen xem TV của người dùng

250 game trên Google Play Store đính kèm phần mềm giám sát thói quen xem TV của người dùng

Tin tức ICT 3-01-2018, 08:06

Phần mềm này được phát triển bởi một công ty tên Alphonso và những app tích hợp công cụ này thường không nói rõ chúng