25 loại font chữ logo kinh điển các designer cần nằm lòng trước khi thiết kế (Phần 2)

25 loại font chữ logo kinh điển các designer cần nằm lòng trước khi thiết kế (Phần 2)

Thương mại điện tử 13-05-2019, 13:30

Steak là một kiểu chữ tuyệt đẹp chắc chắn có thể xuất hiện trong thị trường ngày nay. Đây là một phông chữ kỳ quặc về

25 loại font chữ logo kinh điển các designer cần nằm lòng trước khi thiết kế (Phần 1)

25 loại font chữ logo kinh điển các designer cần nằm lòng trước khi thiết kế (Phần 1)

Thương mại điện tử 9-05-2019, 20:50

Nó đã tạo được tiếng vang qua thời gian trong các logo nổi tiếng như Vogue và Calvin Klein, và là một phông chữ tuyệt