3uTools v2.25 đã được phát hành với tính năng nổi bật iDevice verification

3uTools v2.25 đã được phát hành với tính năng nổi bật iDevice verification

Tin tức ICT 20-09-2018, 13:56

Nhìn tổng quan, 3uTools v2.25 tập trung nâng cấp về mặt tính năng, đồng thời cũng sửa đổi, cải thiện giao diện để tăng